Strategia Hufca

STRATEGIA Hufca ZHP Bytom na lata 2019-2023

Streszczenie

Ciągły rozwój harcerstwa jest niezwykle istotny biorąc pod uwagę młodego człowieka, jego wychowanie, nabywanie umiejętności współdziałania w grupie, budowanie cech lidera oraz kreowanie swojego otoczenia zgodnie z zasadami dobrego wychowania i pozytywnego oddziaływania. Rok 2019 to rok gdy bytomskie harcerstwo obchodzi swoje 100-lecia istnienia. To zarówno historia jak i tradycje oraz szacunek dla drugiej osoby przekazywany z pokolenia na pokolenie. Ważnym aspektem pracy Hufca jest planowanie długofalowe oraz wspólne działania zmierzające do osiągnięcia założonych celów wspólnie wytyczonych

Misja ZHP i Hufca Bytom

Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru poprzez ciągłe stawianie wyzwań.

Działalność Hufca ZHP Bytom jest oparta na strategii Związku Harcerstwa Polskiego, poprzez działalność swoich jednostek oraz ich liderów – drużynowych, realizuje wychowanie młodego człowieka oddziaływująca na jego rozwój, pokazując różne możliwości tak aby był wszechstronny, a jego charakter ukształtowany. Działania Hufca ZHP Bytom są oparte na aktualnej strategii rozwoju ZHP a przyszłe jej aktualizacje będą wpływać na dalszy rozwój poniższych zapisów dokumentu. Hufiec Bytom zgodnie ze swoimi zadaniami będzie wspierał działania jednostek, dbał o ich właściwy rozwój a także, dzięki swoim instruktorom pokazywał przykład Harcerskiego wychowania w młodym pokoleniu.

Strategia HUFCA NA LATA 2019-2023