Konkursy ofert – projekt „UL”

ZAPYTANIA OFERTOWE

w ramach projektu

„Modernizacja obiektu UL na cele działalności społecznej bytomskich harcerzy.”

  • Zapytanie Ofertowe 3/ZHP/2020/RPOEFRR 

„Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska” – wnioskodawca Projektu w ramach wniosku o dofinansowanie nr WND-RPSL.10.03.04-24-00E5/18-003 pn. „Modernizacja obiektu UL na cele działalności społecznej bytomskich harcerzy.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym:

dostawa mebli kuchennych wraz z wyposażeniem oraz zestawu mebli biurowych

Termin składania ofert 31.08.2020 godz 12.00

ZAŁĄCZNIKI:

Zapytanie-zakup meble -3.ZHP.2020

Zapytanie-zakup meble -3.ZHP.2020-Formularz ofertowy

Dodano dnia 24.08.2020 r.

__________________________________________________________

  • Zapytanie Ofertowe 2/ZHP/2020/RPOEFRR 

„Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska” – realizator Projektu w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL 10.03.04-24-00E5  pn. „Modernizacja obiektu UL na cele działalności społecznej bytomskich harcerzy.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym:

dostawy  sprzętów – System nagłośnienia (dwa głośniki estradowe, mikser ze wzmacniaczem, zestaw mikrofonów bezprzewodowych), Ekran rozwijany, Projektor, Router, Urządzenie wielofunkcyjne, Laptopy

Termin składania ofert 06.08.2020 godz 12.00

ZAŁĄCZNIKI:

Zapytanie-zakup urządzeń -2.ZHP.2020-UL

Zapytanie-zakup urządzeń -2.ZHP.2020-UL — formularz ofertowy

__________________________________________________________

Dodano dnia 30.07.2020

 

      • Zapytanie Ofertowe 1/ZHP/2020/RPOEFRR 

ZAŁĄCZNIKI:

Formularz ofertowy wraz z załącznikami

      • Zapytanie Ofertowe 2/ZHP/2019/RPOEFRR AKTUALIZACJA- ZMIANA TERMINU 11.10.2019 DOSTĘPNA W ZAŁĄCZNIKACH POD OFERTĄ

ZAŁĄCZNIKI:

AKTUALIZACJA

Nastąpiła aktualizacja terminu składania ofert. Plik dostępny poniżej:

Zapytanie ofertowe aktualizacja zmiana terminu 11.10.2019

Pozostałe załączniki:

załącznik wzór umowy

Formularz ofertowy wraz z załacznikami

Dokumentacja techniczna instalacji wodno kanalizacyjnych

Dokumentacja techniczna prac budowlanych

Pytania, wyjaśnienia:

Wyjaśnienia dot. zapytania 2.ZHP.2019.RPOEFRR przesłane w dniu 25.09.2019

Zał. nr 1. Rysunki Korfantego 38

Zał. nr 2. rys_konstr_schody_K-01,K-02,K-03

Zał. nr 3. 01_przedmiar_prace_budowl_wewn Zał. nr 4. 02_przedmiar_prace_budowl_zewn

Zał. nr 5. Bytom_Korfantego – inst_elektryczne – przedmiar

Zał. nr 6. Bytom_Korfantego – inst_sanitarne – przedmiar

Zestawienie stolarki

Dokumentacja techniczna instalacja elektryczna

Program funkcjonalno użytkowy

Wyjaśnienia dot. zapytania 2.ZHP.2019.RPOEFRR przesłane w dniu 04.10.2019

 

Szczegóły dostępne pod adresem Bazy Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200572 

    • Zapytanie Ofertowe 1/ZHP/2018/RPOEFRR