Komisja Rewizyjna

Skład Komisji Rewizyjnej Hufca:

  • hm. Krzysztof Dzicher  – przewodniczący
  • hm. Arkadiusz Kil – z-ca przewodniczącego
  • phm. Beata Tomaszek – sekretarz
  • pwd. Dominika Białoń
  • phm. Damian Gaweł
  • phm. Marek Kol
  • phm. Mariusz Dolina

Kontakt: rewizyjna@bytom.zhp.pl