Edukacja Na Fali


TUTORING SZKOLNY to temat przewodni naszej tegorocznej konferencji „EDUKACJA NA FALI – TU ZACZYNA SIĘ PRZYGODA!”. Tym razem zapraszamy zarówno młodzież jak i nauczycieli bytomskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Przy współpracy z Instytutem Tutoringu Szkolnego z Wrocławia chcemy zaprezentować metodę tutoringu, której głównym celem jest wspieranie podopiecznego w rozwoju, planowaniu drogi edukacyjnej, a przede wszystkim osiąganiu samodzielności i dojrzałości. 

Wyjątkowość tej metody polega na tym, że jest ona bardzo rozwojowa dla obydwu stron, zarówno dla podopiecznego jak i samego tutora. W tym celu przygotowaliśmy dwa odrębne warsztaty – grupę uczniowską i nauczycielską. Pod opieką trenerów uczestnicy obydwu grup rozpoznają swoje mocne strony i kierunki pracy nad nimi, poznają zasady partnerskiej, dobrej relacji opartej na zaufaniu, szacunku i akceptacji oraz wyznaczania sobie celi edukacyjnych, osobistych i społecznych. 

Głównym założeniem tutoringu jest to, że człowiek posiada duży, często ukryty i nie w pełni wykorzystany potencjał, ale w odpowiednich warunkach może się ujawnić. 

Tego życzymy wszystkim Uczestnikom!

WARSZTAT DLA NAUCZYCIELI poprowadzi Piotr Nita prezes Instytutu Tutoringu Szkolnego we Wrocławiu

Warsztat będzie wprowadzeniem do tutoringu. Uczestnikom przedstawione zostaną założenia metody tutoringu jak i przykładowe narzędzia. Nauczyciele poznają koncepcję pracy indywidualnej i grupowej w obszarze edukacji spersonalizowanej. Poznają co charakteryzuje dobrego tutora i być może odkryją te cechy u siebie. 

WARSZTAT DLA UCZNIÓW poprowadzi Dorota Cichecka – członek Rady Programowej Instytutu Tutoringu Szkolnego w Wrocławiu

Warsztat będzie okazję do samopoznania, ale również uświadomienia sobie swojej pomysłowości i sprawczości. 

Mamy nadzieję, że młodzi uczestnicy odkryją w sobie potencjał i dostrzegą możliwości działalności lokalnej w swoim środowisku (np. szkole, dzielnicy, osiedla czy grupy nieformalnej) poprzez realizację własnych programów tutorskich.

REJESTRACJA

Zapisy na konferencję trwają do 15 listopada 2022 r . W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny. 

DLA NAUCZYCIELI

https://forms.office.com/r/wtvcHeDXHA

DLA UCZNIÓW

https://forms.office.com/r/4dkAFjXdz5

Organizator przewiduje do 25 uczestników spośród uczniów bytomskich szkół średnich, Młodzieżowej Rady Miasta Bytom, instruktorów Hufca ZHP Bytom i 15 uczestników spośród nauczycieli bytomskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

O zakwalifikowaniu się uczestnika na konferencję Organizator wyśle maila z informacją na adres wskazany w formularzu w dniu 17.11.2022 r.

Miejsce konferencji: Pałac w Miechowicach ul. Dzierżonia 30, 41-923 Bytom

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zapraszamy serdecznie, cytując założyciela naszego ruchu Roberta Baden – Powella

„Starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście”

Zadanie współfinansowane jest ze środków Gminy Bytom.

Organizator: Komenda Hufca ZHP Bytom

Współpraca: Pałac w Miechowicach
Prowadzący warsztaty: Instytut Tutoringu Szkolnego Wrocław
Finansowanie: Gmina Bytom i ZHP Hufiec Bytom

Kontakt z organizatorem: kozlowska.barbara@zhp.net.pl