Konkursy ofert – projekt BCAS

w ramach projektu „Bytomskie Centrum Aktywności Społecznej – działalność społeczna bytomskich harcerzy”

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/ZHP/2021/RPOFS/BCAS

„Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska” – realizator Projektu nr WND-RPSL.09.02.03-24-077E/17-006 umowa nr UDA-RPSL.09.02.03-24-077E/17-00 pn. „Bytomskie Centrum Aktywności Społecznej – działalność społeczna bytomskich harcerzy.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet IX Włączenie społeczne, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym:

Świadczenia usługi edukacyjnej – prowadzenie zajęć społeczno-obywatelskich

Załączniki:

8-ZHP-2020-RPOFS-BCAS Formularz ofertowy społeczno-obywatelskie

8-ZHP-2020-RPOFS-BCAS społeczno-obywatelskie

Dodano dnia: 21.09.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/ZHP/2021/RPOFS/BCAS

„Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska” – realizator Projektu nr WND-RPSL.09.02.03-24-077E/17-006 umowa nr UDA-RPSL.09.02.03-24-077E/17-00 pn. „Bytomskie Centrum Aktywności Społecznej – działalność społeczna bytomskich harcerzy.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet IX Włączenie społeczne, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym:

Świadczenia usługi edukacyjnej – konsultacje pedagogiczno psychologiczne

Załączniki:

6 ZHP-2021-RPOFS-BCAS konsultacje psychologiczno – pedagogiczne — Formularz ofertowy

6 ZHP-2021-RPOFS-BCAS konsultacje psychologiczno – pedagogiczne

Dodano dnia: 10.06.2021

3. Informacja o wynikach postępowania pedagog

Dodano dnia: 22.06.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ZHP/2021/RPOFS/BCAS

„Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska” – realizator Projektu nr WND-RPSL.09.02.03-24-077E/17-006 umowa nr UDA-RPSL.09.02.03-24-077E/17-00 pn. „Bytomskie Centrum Aktywności Społecznej – działalność społeczna bytomskich harcerzy.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet IX Włączenie społeczne, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym:

Dostawa sprzętu biofeedback – 3 szt

Załączniki:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5_ZHP_2021_BCAS

Dodano dnia: 15.03.2021

Pytania i odpowiedź nr 5_ZHP_2021_BCAS —17.03.2021

Dodano dnia: 17.03.2021

3. Informacja o wynikach postępowania.

Dodano dnia: 25.03.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/ZHP/2021/RPOFS/BCAS

„Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska” – realizator Projektu nr WND-RPSL.09.02.03-24-077E/17-006 umowa nr UDA-RPSL.09.02.03-24-077E/17-00 pn. „Bytomskie Centrum Aktywności Społecznej – działalność społeczna bytomskich harcerzy.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet IX Włączenie społeczne, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym:

Pełnienie funkcji wychowawcy

Załączniki:

Zapytanie ofertowe 4-ZHP-2021-RPOFS-BCAS wychowawcy

Zapytanie opublikowane zostało również na stronie

Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Bytomskie Centrum Aktywności Społecznej – działalność społeczna bytomskich harcerzy pełnienie funkcji wychowawcy (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Dodano dnia: 11.03.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/ZHP/2021/RPOFS/BCAS

„Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska” – realizator Projektu nr WND-RPSL.09.02.03-24-077E/17-006 umowa nr UDA-RPSL.09.02.03-24-077E/17-00 pn. „Bytomskie Centrum Aktywności Społecznej – działalność społeczna bytomskich harcerzy.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet IX Włączenie społeczne, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym:

Świadczenie usług edukacyjnych -świadomość i  ekspresja kulturalna

 Załączniki:

Zapytanie ofertowe 3-ZHP-2021-RPOFS-BCAS świadomość i ekspresja kultur.

Dodano dnia: 10.03.2021

3. Informacja o wynikach postępowania ekspresja

Dodano dnia: 22.03.2021

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/ZHP/2021/RPOFS/BCAS

„Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska” – realizator Projektu nr WND-RPSL.09.02.03-24-077E/17-006 umowa nr UDA-RPSL.09.02.03-24-077E/17-00 pn. „Bytomskie Centrum Aktywności Społecznej – działalność społeczna bytomskich harcerzy.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet IX Włączenie społeczne, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym:

Świadczenie usług edukacyjnych – prowadzenie zajęć matematyczno technicznych

 Załączniki:

Zapytanie ofertowe 2-ZHP-2021-RPOFS-BCAS matematyczno-techniczne

Dodano dnia: 10.03.2021

3. Informacja o wynikach postępowania matematyczne

Dodano dnia: 22.03.2021

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ZHP/2021/RPOFS/BCAS

„Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska” – realizator Projektu nr WND-RPSL.09.02.03-24-077E/17-006 umowa nr UDA-RPSL.09.02.03-24-077E/17-00 pn. „Bytomskie Centrum Aktywności Społecznej – działalność społeczna bytomskich harcerzy.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet IX Włączenie społeczne, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym:

Świadczenie usług edukacyjnych – prowadzenie zajęć z języka angielskiego

 Załączniki:

Zapytanie ofertowe: 1-ZHP-2021-RPOFS-BCAS z języka angielskiego

Dodano dnia: 10.03.2021

3. Informacja o wynikach postępowania angielski

Dodano dnia: 22.03.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/ZHP/2020/RPOFS/BCAS

„Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska” – realizator Projektu nr WND-RPSL.09.02.03-24-077E/17-004 umowa nr UDA-RPSL.09.02.03-24-077E/17-00 pn. „Bytomskie Centrum Aktywności Społecznej – działalność społeczna bytomskich harcerzy.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet IX Włączenie społeczne, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym:

Dostawa  sprzętów – tablety z dostępem do internetu, komputery, mikser video, instalacja i konfiguracja

 Załączniki:

Zapytanie ofertowe nr 9/ZHP/2020/BCAS -urządzenia komputerowe  Dostawa  sprzętów – tablety z dostępem do internetu, komputery, mikser video, instalacja i konfiguracja

Dodano dnia: 22.07.2020


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/ZHP/2020/RPOFS/BCAS

„Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska” – realizator Projektu nr WND- RPSL.09.02.03-24-077E/17-004 umowa nr UDA-RPSL.09.02.03-24-077E/17-00 pn. „Bytomskie Centrum Aktywności Społecznej – działalność społeczna bytomskich harcerzy.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet IX Włączenie społeczne, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym:

Świadczenie usług edukacyjnych – prowadzenie zajęć logopedycznych

Załączniki:
Zapytanie ofertowe nr 7/ZHP/2020/RPOFS/BCAS – Prowadzenie zajęć logopedycznych

Dodano dnia: 9.01.2020

Zawiadomienie o wynikach:

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH 7-ZHP-2020-RPOFS-BCAS


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/ZHP/2020/RPOFS/BCAS

„Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska” – realizator Projektu nr WND- RPSL.09.02.03-24-077E/17-004 umowa nr UDA-RPSL.09.02.03-24-077E/17-00 pn. „Bytomskie Centrum Aktywności Społecznej – działalność społeczna bytomskich harcerzy.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet IX Włączenie społeczne, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym:

Świadczenie usług edukacyjnych – prowadzenie zajęć- świadomość i ekspresja kulturalna

Załączniki:
Zapytanie ofertowe nr 6/ZHP/2020/RPOFS/BCAS – Świadomość i ekspresja kulturalna

Dodano dnia: 9.01.2020

Zawiadomienie o wynikach:

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH 6-ZHP-2020-RPOFS-BCAS


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ZHP/2020/RPOFS/BCAS

„Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska” – realizator Projektu nr WND-RPSL.09.02.03-24-077E/17-004 umowa nr UDA-RPSL.09.02.03-24-077E/17-00 pn. „Bytomskie Centrum Aktywności Społecznej – działalność społeczna bytomskich harcerzy.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet IX Włączenie społeczne, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym:

Świadczenie usług edukacyjnych – prowadzenie konsultacji psychologiczno-pedagogicznych

Załączniki:
Zapytanie ofertowe nr 5/ZHP/2020/RPOFS/BCAS – Prowadzenie konsultacji psychologiczno-
pedagogicznych

Dodano dnia: 9.01.2020

Zawiadomienie o wynikach:

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH 5-ZHP-2020-RPOFS-BCAS


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/ZHP/2020/RPOFS/BCAS

„Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska” – realizator Projektu nr WND- RPSL.09.02.03-24-077E/17-004 umowa nr UDA-RPSL.09.02.03-24-077E/17-00 pn. „Bytomskie Centrum Aktywności Społecznej – działalność społeczna bytomskich harcerzy.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet IX Włączenie społeczne, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym:

Świadczenie usług edukacyjnych – prowadzenie zajęć informatycznych

Załączniki:
Zapytanie ofertowe nr 4/ZHP/2020/RPOFS/BCAS – Prowadzenie zajęć informatycznych

Dodano dnia: 9.01.2020

Zawiadomienie o wynikach:

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH 4-ZHP-2020-RPOFS-BCAS


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/ZHP/2020/RPOFS/BCAS

„Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska” – realizator Projektu nr WND-RPSL.09.02.03-24-077E/17-004 umowa nr UDA-RPSL.09.02.03-24-077E/17-00 pn. „Bytomskie Centrum Aktywności Społecznej – działalność społeczna bytomskich harcerzy.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet IX Włączenie społeczne, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym:

Świadczenie usług edukacyjnych – prowadzenie zajęć z języka angielskiego

Załączniki:
Zapytanie ofertowe nr 3/ZHP/2020/RPOFS/BCAS – Prowadzenie zajęć z języka angielskiego

Dodano dnia: 9.01.2020

Zawiadomienie o wynikach:

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH 3-ZHP-2020-RPOFS-BCAS


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/ZHP/2020/RPOFS/BCAS

„Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska” – realizator Projektu nr WND-RPSL.09.02.03-24-077E/17-004 umowa nr UDA-RPSL.09.02.03-24-077E/17-00 pn. „Bytomskie Centrum Aktywności Społecznej – działalność społeczna bytomskich harcerzy.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet IX Włączenie społeczne, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym:

Świadczenie usług edukacyjnych – prowadzenie zajęć społeczno-obywatelskich

Załączniki:
Zapytanie ofertowe nr 2/ZHP/2020/RPOFS/BCAS – Prowadzenie zajęć społeczno-obywatelskich

Dodano dnia: 9.01.2020

Zawiadomienie o wynikach:

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH 2-ZHP-2020-RPOFS-BCAS


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ZHP/2020/RPOFS/BCAS

„Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska” – realizator Projektu nr WND-RPSL.09.02.03-24-077E/17-004 umowa nr UDA-RPSL.09.02.03-24-077E/17-00 pn. „Bytomskie Centrum Aktywności Społecznej – działalność społeczna bytomskich harcerzy.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet IX Włączenie społeczne, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym:

Świadczenie usług edukacyjnych – prowadzenie zajęć matematyczno-technicznych

Załączniki:
Zapytanie ofertowe nr 1/ZHP/2020/RPOFS/BCAS – Prowadzenie zajęć matematyczno-technicznych

Dodano dnia: 9.01.2020

Zawiadomienie o wynikach:

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH 1-ZHP-2020-RPOFS-BCAS


Zapytanie Ofertowe 6/ZHP/2019/RPOFS/BCAS

„Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska” – realizator Projektu nr WND-RPSL.09.02.03-24-077E/17-004 umowa nr UDA-RPSL.09.02.03-24-077E/17-00 pn. „Bytomskie Centrum Aktywności Społecznej – działalność społeczna bytomskich harcerzy.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet IX Włączenie społeczne, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym:

Dostawa materiałów do zajęć programowych

Załączniki:
Zapytanie ofertowe nr 6/ZHP/2019/RPOFS/BCAS – Dostawa materiałów do zajęć programowych

Dodano dnia: 06. 08. 2019


Zapytanie Ofertowe 5/ZHP/2019/RPOFS/BCAS

„Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska” – realizator Projektu nr WND-RPSL.09.02.03-24-077E/17-004 umowa nr UDA-RPSL.09.02.03-24-077E/17-00 pn. „Bytomskie Centrum Aktywności Społecznej – działalność społeczna bytomskich harcerzy.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet IX Włączenie społeczne, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym:

Dostawa materiałów do zajęć programowych, materiałów do zajęć z masy papierowej i rzeźbiarskiej

Załączniki:
Zapytanie ofertowe nr 5/ZHP/2019/RPOFS/BCAS – Dostawa materiałów do zajęć programowych, materiałów do zajęć z masy papierowej i rzeźbiarskiej

Dodano dnia: 05. 08. 2019


Zapytanie Ofertowe 4/ZHP/2019/RPOFS/BCAS

„Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska” – realizator Projektu nr WND-RPSL.09.02.03-24-077E/17-004 umowa nr UDA-RPSL.09.02.03-24-077E/17-00 pn. „Bytomskie Centrum Aktywności Społecznej – działalność społeczna bytomskich harcerzy.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet IX Włączenie społeczne, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym:

Pełnienia funkcji wychowawcy placówki wsparcia dziennego

Załączniki:
Zapytanie ofertowe nr 4/ZHP/2019/RPOFS/BCAS – Pełnienie funkcji wychowawcy placówki wsparcia dziennego

Dodano dnia: 24. 05. 2019


Zapytanie Ofertowe 3/ZHP/2019/RPOFS/BCAS

„Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska” – realizator Projektu nr WND-RPSL.09.02.03-24-077E/17-004 umowa nr UDA-RPSL.09.02.03-24-077E/17-00 pn. „Bytomskie Centrum Aktywności Społecznej – działalność społeczna bytomskich harcerzy.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet IX Włączenie społeczne, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym:

Pełnienia funkcji wychowawcy placówki wsparcia dziennego

Załączniki:
Zapytanie ofertowe nr 3/ZHP/2019/RPOFS/BCAS – Pełnienie funkcji wychowawcy placówki wsparcia dziennego

Dodano dnia: 11. 03. 2019


Zapytanie Ofertowe 2/ZHP/2019/RPOFS/BCAS

„Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska” – realizator Projektu nr WND-RPSL.09.02.03-24-077E/17-004 umowa nr UDA-RPSL.09.02.03-24-077E/17-00 pn. „Bytomskie Centrum Aktywności Społecznej – działalność społeczna bytomskich harcerzy.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet IX Włączenie społeczne, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym:

Pełnienia funkcji kierownika/kierowniczki placówki wsparcia dziennego

Załączniki:
Zapytanie ofertowe nr 2/ZHP/2019/RPOFS/BCAS – Pełnienie funkcji kierownika/kierowniczki placówki wsparcia dziennego

Dodano dnia: 11. 03. 2019


Zapytanie Ofertowe 1/ZHP/2019/RPOFS/BCAS

„Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska” – realizator Projektu nr WND-RPSL.09.02.03-24-077E/17-004 umowa nr UDA-RPSL.09.02.03-24-077E/17-00 pn. „Bytomskie Centrum Aktywności Społecznej – działalność społeczna bytomskich harcerzy.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet IX Włączenie społeczne, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym:

Pełnienia funkcji kierownika/kierowniczki placówki wsparcia dziennego

Załączniki:
Zapytanie ofertowe nr 1/ZHP/2019/RPOFS/BCAS – Pełnienie funkcji kierownika/kierowniczki placówki wsparcia dziennego

Dodano dnia: 19. 02. 2019

Baner Unia Europejska - Fundusze Społeczne