Komenda

 

Komenda Hufca ZHP Bytom

Komendant: hm. Bożena Mientus
e mail: bozena.mientus@zhp.net.pl

 Zastępca komendanta: phm. Jakub Noculak
e mail: jakub.noculak@zhp.net.pl

Skarbnik: hm. Andrzej Borudzki
e mail: andrzej@aip.pl

Kwatermistrz: hm. Paweł Sołtysek
Tel. kom.: 662 067 660

Członkowie Komendy:

pwd. Barbara Kozłowska

                                                              pwd. Andrzej Marklowski

phm. Beata Tomaszek

                                             

REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA

                                                 Referent Hufca: dh. Justyna Gierecka
                                                        e mail: sekretariat@bytom.zhp.pl