Komenda

 

Komenda Hufca ZHP Bytom

 Komendant: phm. Jakub Noculak
e-mail: jakub.noculak@zhp.net.pl

Zastępca komendanta: phm. Viktoria Bartczak
e-mail: wiktoria.plawecka@zhp.net.pl

Skarbnik: hm. Andrzej Borudzki
e-mail: andrzej@aip.pl

Członkini komendy ds. funduszy: hm. Bożena Mientus
e-mail: bozena.mientus@zhp.net.pl

Członek komendy ds. ośrodka harcerskiego: hm. Paweł Sołtysek
Tel. kom.: 662 067 660

Członkini komendy ds. pracy z kadrą :phm. Aleksandra Szromek-Simon
e-mail:

Członki komendy ds. promocji i organizacji pracy hufca: phm. Małgorzata Otorowska
e-mail: malgorzata.otorowska@zhp.net.pl

Kwatermistrz: pwd. Kamil Żyśko
e-mail: kamil.zysko@zhp.net.pl

REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA

                                                 Referent Hufca: dh. Justyna Gierecka
                                                        e-mail: sekretariat@bytom.zhp.pl