Projekt „Włącz się!”


 

Zapytanie ofertowe dot. promocji projektu „Włącz się”

Zapytanie Ofertowe nr 1/ZHP/2018/RPOFS

0 komentarzy

Poszukujemy kierowników i wychowawców w świetlicach!

  „Związek  Harcerstwa  Polskiego  Chorągiew  Śląska” –  jest  realizatorem    projektu nr WND-RPSL.09.02.05-24-07DE/16-004 pn. „Włącz się ! Twoje działanie to aktywne i ciekawe życie.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet IX Włączenie społeczne.   Celem projektu jest otwarcie się na młodego człowieka, pomoc  dzieciom w wieku szkolnym w […]

0 komentarzy