Projekt „Włącz się!”


 

Informacja dotycząca zawieszenia działalności Placówek Wsparcia Dziennego

W związku z zaistniałą sytuacją i dbałością o zdrowie naszych wychowanków informujemy, że zawieszamy działalność Placówek Wsparcia Dziennego przy Komendzie Hufca ZHP Bytom tj. „Harce”, SP 3, SP 5, SP 6, SP 21, SP 23, SP 28, SP 33, SP 44, SP 51 od dnia 12.03.2020 do dnia 31.03.2020 r. Będziemy na bieżąco informowali o […]

Zapytanie ofertowe dot. promocji projektu „Włącz się”

Zapytanie Ofertowe nr 1/ZHP/2018/RPOFS

Poszukujemy kierowników i wychowawców w świetlicach!

  „Związek  Harcerstwa  Polskiego  Chorągiew  Śląska” –  jest  realizatorem    projektu nr WND-RPSL.09.02.05-24-07DE/16-004 pn. „Włącz się ! Twoje działanie to aktywne i ciekawe życie.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet IX Włączenie społeczne.   Celem projektu jest otwarcie się na młodego człowieka, pomoc  dzieciom w wieku szkolnym w […]