27  DSH” Leśne Echo” 

27  Drużyna Starszoharcerska „Leśne Echo” 

27 Próbna Drużyna Starszoharcerska ,,Leśne Echo” została powołana w nocy z 7. na 8. września 2019 r.  podczas jubileuszu 35-lecia 26 Harcerskiej Drużyny Odkrywców
im. Andrzeja Małkowskiego ,,Leśni”. Jest to drużyna, w której mamy swoje korzenie, ponieważ nasi członkowie stanowili w niej pion starszoharcerski, czyli młodzież w wieku od 13 do 16 lat. W swoim kręgu skupiamy również wędrowników, czyli osoby od 16. roku życia. 

Mimo krótkiej działalności, drużyna prężnie działa i bardzo szybko się rozwija. Daje wiele możliwości rozkwitu młodzieży poprzez m.in. zbiórki o różnorodnej tematyce, w tym specjalnościowe i wyjazdowe. Poza tym organizuje biwaki, rajdy oraz wszelkie inne, atrakcyjne formy pozwalające na podejmowanie nowych wyzwań. Kładziemy też duży nacisk na służbę. Dzięki takim aktywnościom, naszej otwartości, chęci do działania, ale i dbałości o kultywowanie harcerskich ideałów oraz zwyczajów harcerze nieustannie poszerzają swoje zainteresowania        i umiejętności. 

Zbiórki drużyny odbywają się w każdą środę o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej nr 54 im. Wacława Kuchara w Miechowicach. 

 

Drużynowa: pwd. Małgorzata Otorowska 

e-mail: malgorzata.otorowska.zhp.net.pl