19 Drużyna Harcerska

19 Drużyna Harcerska powstała w 2012 roku z inicjatywy pwd. Krzysztofa Simona. Jej pierwszymi członkami były zuchy, które wyrosły z 5 Gromady Zuchowej „Dzielni Indianie”. Drużyna w dalszym ciągu bardzo aktywnie współpracuje z gromadą.
Swoją działalność 19 Drużyna Harcerska skupia na samorealizacji każdego harcerza oraz odnajdywaniu nowych zainteresowań. Jest jednostką koedukacyjną, zrzeszającą dzieci i młodzież od IV klasy podstawówki. Zbiórki odbywają się, co czwartki, o godz. 17:30 w SP. nr 45, przy ul. Zakątek 20 w Bytomiu. Oprócz zbiórek w ciągu trwania roku szkolnego harcerze mają także możliwość brania udziału w biwakach, festiwalach, rajdach i wycieczkach turystycznych. W okresie letnim i zimowym drużyna wspólnie z Hufcem Bytom współorganizuje wyjazdy na dwutygodniowe obozy i tygodniowe harcerskie zimowiska.

Aktualnie funkcję drużynowego pełni: H.O. Adrian Pękala
e-mail. adrian.pekala1122@gmail.com