Komisja Stopni Instruktorskich

Skład Komisji:

  • hm. Andrzej Rokita – przewodniczący tel. 608 444 907
  • phm. Magdalena Bober – z-ca przewodniczącego
  • hm. Arkadiusz Kil
  • hm. Antoni Respondek
  • phm. Aleksandra Simon

 Terminy spotkań

Spotkania Komisji Stopni Instruktorskich odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca  o godz. 17:00 w siedzibie Hufca.

Zalecenia

  • Na Komisję należy zawsze przychodź w mundurze.
  • Jeżeli chcesz otworzyć lub zamknąć próbę na stopień instruktorski pamiętaj o tym aby być   z  opiekunem.
  • Kartę próby układaj samodzielnie z wykorzystaniem wskazówek opiekuna.
  • Przestrzegaj wymagań.
  • Na Komisję należy przynieść zaświadczenie skarbnika o niezaleganiu z opłaceniem składek członkowskich