Inne jednostki

Kręgi Instruktorskie

  • Krąg Instruktorski „Matecznik”

  • Krąg Instruktorski „Unus Pro Multis”

„Unus Pro Multis” to krąg zrzeszają instruktorów, którym codzienna praca i życie osobiste nie pozwalają w pełni angażować się w pracę macierzystych jednostek. W związku z tym wspierają je jak mogą,  poprzez pracę w kręgu. Grupa zawiązała się w 2006 r. i  już na początku podjęła szereg działań – między innymi udział w przekazaniu BŚP na Głodówce, współtworzenie Sztabu WOŚP w 2007 r.

  • Krąg Starszyzny Harcerskiej „Liść Dębu”

Krąg Starszyzny Harcerskiej „Liść Dębu” przy Komendzie Hufca w Bytomiu powstał w 1977 r. z inicjatywy śp hm. Zdzisława Rudowskiego. Krąg skupił i skupia nadal doświadczonych instruktorów i działaczy harcerskich. Obecnie przewodniczącym Kręgu jest hm. Zdzisław Szewc.

Celem harcerskiej starszyzny jest aktywne uczestnictwo w życiu Hufca i reprezentowanie go, służenie radą i pomocą młodszym, podejmowanie inicjatyw z pożytkiem dla wszystkich harcerzy i zuchów bytomskiego hufca.
Aktualnie skład osobowy Kręgu Starszyzny Harcerskiej „Liść Dębu” przedstawia się następująco:

hm. Zdzisław Szewc – przewodniczący
phm. Jadwiga Niedzielska
hm. Jan Piechaczek
hm. Paweł Sołtysek
phm. Zbigniew Kosin
hm. Renata Rutkowska
hm. Marian Czarnota
hm. Jerzy Cierpka
hm. Franciszek Drobny
hm. Zofia Kleban
hm. Cecylia Karpiel
hm. Maria Strzelczyk
pwd. Prakseda Łyskowicz
phm. Helena Gesing
hm. Antoni Respondek

hm. Krystyna Stepek
Michał Michalski
Tomasz Śmiałek
pwd. Krystyna Rudowska – Palka

W roku 2012 Krąg „Liść Dębu” obchodził jubileusz 35-lecia i przyjął imię założyciela,
hm. Zdzisława Rudowskiego

 

Szczepy Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych

  • Miechowicki Szczep Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych „Czarne Diamenty”

Szczep jest integralną jednostką organizacyjną Bytomskiego Hufca Związku Harcerstwa Polskiego. W swoich szeregach aktualnie skupia:
– Próbna Gromada Zuchowa „Bractwo Leśnego Runa” – Artur Pawlik
– 61 Bytomska Drużyna Harcerska im. Zawiszy Czarnego – phm. Renata Ungier
– Poczta Harcerska 123 Bytom – Naczelnik pwd. Piotr Borowiec
– Krąg Instruktorski „Matecznik” – przewodniczący phm. Karol Ungier
– Kapelanem Szczepu jest ks. Jan Plichta

Aktualnie Komendantem Szczepu jest phm. Karol Ungier.
Miechowicki Szczep od wielu lat jest samodzielnym organizatorem letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży miasta Bytomia. Ponadto szczep organizuje szereg imprez o znaczeniu nie tylko środowiskowym, ale mającym również wymiar miejski.

 

123 Poczta Harcerska Bytom

Poczta została zarejestrowana w Naczelnictwie Poczt harcerskich w roku 1994, chociaż wcześniej działała kilka lat bez rejestracji jako poczta harcerska przy 61 Drużynie Harcerskiej. Jej pierwszym naczelnikiem był dh Jacek Borowiec, poczta obsługiwała imprezy Hufca ZHP Bytom jak również, imprezy na szczeblu Chorągwi Śląskiej, a także centralne Zlot ZHP- Zegrze 1995, Rajdy zimowe Głuchołazy, Rajd Świętokrzyski. Poczta była organizatorem szeregu wystaw o tematyce pocztowej, harcerskiej, jak i filatelistycznej dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Bytomia i innych miejscowości: 1995 Głuchołazy, Zegrze k. Warszawy, 1997 Głuchołazy, Katowice, 1998 Katowice, 2000 Bytom, 2002 Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. Poczta wydaje wydawnictwa o tematyce harcerskiej: kartki, koperty, znaczki beznomi-nałowe, stemple poczty harcerskiej. Obecnie Naczelnikiem Poczty Harcerskiej jest pwd. Piotr Borowiec.