Ośrodki Hufca

Hufiec ZHP Bytom jest organizatorem obozów letnich i zimowych.
Komenda zarządza dwoma harcerskimi bazami turystyczno-
noclegowymi, które są zlokalizowane w Kokotku i Przeczycach. Oba ośrodki są przystosowane dla potrzeb wypoczynku dzieci, młodzieży i
dorosłych.

KOKOTEKHarcerska Baza Obozowa  PRZECZYCEHarcerska Stanica Wodna