1% DLA ZHP

Cel szczegółowy: ZHP Hufiec Bytom
KRS: 0000273051

Adres siedziby, kontakt:
„Komenda Hufca Bytom ZHP”
ul. Kolejowa 6/11
41-902 Bytom
Tel.: 032 2818110
E-mail: hufiec@bytom.zhp.pl
Strona: www.bytom.zhp.pl

Krajowy Rejestr Sądowy – nr KRS: 0000273051 z dopiskiem Hufiec Bytom
Główny Urząd Statystyczny – nr REGON: 24057262100118
Urząd Skarbowy – nr NIP: 634-019-54-83
Numer konta: 45 1560 1049 0000 9030 0004 7759