Drużyny Nieprzetartego Szlaku

11 Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku

Jednostka działa w Zespole Szkół Specjalnych Nr 6 przy ul. Orląt Lwowskich 12b w Bytomiu.
Drużynowa: dh. Justyna Sołtysek

12 Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku

Jednostka działa w Zespole Szkół Specjalnych Nr 3 przy ul. Konstytucji 21 – 23 w Bytomiu.
Drużynowa: pwd. Grażyna Sieradzka

15  Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku

Jednostka działa w Zespole Szkół Specjalnych Nr 3 przy ul. Konstytucji 21 – 23 w Bytomiu.
Drużynowe: pwd. Ewa Mizińska

99 Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku

Jednostka działa w Zespole Szkół Specjalnych Nr 6 przy ul. Orląt Lwowskich 12b w Bytomiu.
Aktualna Drużynowa: pwd. Agata Herman – Kozicka