Informacja dotycząca zawieszenia działalności Placówek Wsparcia Dziennego

W związku z zaistniałą sytuacją i dbałością o zdrowie naszych wychowanków informujemy, że zawieszamy działalność Placówek Wsparcia Dziennego przy Komendzie Hufca ZHP Bytom tj. „Harce”, SP 3, SP 5, SP 6, SP 21, SP 23, SP 28, SP 33, SP 44, SP 51 od dnia 12.03.2020 do dnia 31.03.2020 r.

Będziemy na bieżąco informowali o dalszym rozwoju sytuacji, polecamy stosowanie się do ogólnokrajowych wytycznych dotyczących zachowania bezpieczeństwa i higieny, oraz dbałości o własne zdrowie. Być może nastąpi sytuacja w której czas zawieszenia pracy placówek zostanie wydłużony.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu (32) 281-81-10 oraz u koordynatora projektu P. Justyny Sołtysek.

Jednocześnie informujemy, że Komenda Hufca ZHP Bytom zgodnie z decyzją Głównej Kwatery z dnia 11 marca 2020 r, zawiesza wszelkie działania harcerskie prowadzone przez Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Bytom do dnia 31 marca 2020 roku. Dodatkowo o zawieszeniu pracy Placówek zostały poinformowane instytucje z którymi współpracujemy tj. Urząd Marszałkowski i Urząd Miasta Bytom.

Z poważaniem
Hm. Bożena Mientus
Komendant Hufca ZHP Bytom