Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia zajęć warsztatowych – 17/ZHP/2018/RPOFS

Związek  Harcerstwa  Polskiego  Chorągiew  Śląska” – realizator projektu nr WND-RPSL.09.02.05-24-07DE/16-004 pn. „Włącz się ! Twoje działanie to aktywne i ciekawe życie.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet IX Włączenie społeczne zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym:

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych z zakresu ekspresji kulturalnej

W związku z powyższym Komenda Hufca ZHP Bytom ogłasza zapytania ofertowe dotyczące realizacji zamówienia
Więcej informacji na temat zgłoszeń można znaleźć tutaj.