Szkoła Przyjazna Harcerstwu

Szkoła Przyjazna Harcerstwu to tytuł, który wyróżnia szkoły współpracujące z Hufcem ZHP Bytom.
Jego cele to:
– propagowanie harcerstwa wśród dzieci i młodzieży,
– wsparcie jednostek działających w szkołach,
– aktywizacja drużyn i gromad w życiu szkoły,
– pozyskiwanie sojuszników do działalności harcerskiej w mieście.
W dniu wczorajszym nasz Hufiec po raz pierwszy nadał tytuł Szkoły Przyjaznej Harcerstwu. To wyjątkowe wyróżnienie otrzymała Szkoła Podstawowa nr 5 im. Poli Maciejowskiej w Bytomiu w Bytomiu.
Na ręce Pani Dyrektor Marty Binias Komendant Hufca hm. Bożena Mientus oraz instruktorzy działający w szkole przekazali Akt Nadania oraz tablice z uzyskanym tytułem.
Dziś w Dniu Edukacji Narodowej zuchy i harcerze bardzo dziękują Pani Dyrektor, Nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły za wsparcie, współpracę i zawsze wyciągnięta pomocna dłoń. Za wszystko bardzo dziękujemy.
Czuwaj!
Komenda Hufca oraz Zuchy i Harcerze
21 GZ i 21 DH