Zgłoszenie kandydata na funkcję Komendanta Hufca Bytom

Informuję, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Komendanta Hufca ZHP Bytom zgłoszenie dokonane przez uczestnika Zjazdu z głosem decydującym wraz z pisemną zgodą kandydata na funkcję Komendanta Hufca Bytom.

Kandydatem jest:

podharcmistrz Jakub Noculak – przydział służbowy Hufiec Bytom ZHP