XII Gala Mistrzów Harcerstwa Chorągwi Śląskiej im. Harcerzy Września 1939 r. – nominacje

Pierwszy wśród najlepszych: 

Hm. Krystyna Żydowicz – Hufiec Bytom – jest przewodniczącą Kręgu Instruktorek Seniorek oraz członkinią Referatu Seniora i Starszyzny Harcerskiej Chorągwi Śląskiej. Od wielu już lat jest twórczynią i organizatorką corocznych spotkań „Na pięciolinii” , które najpierw odbywały się w Sromowcach Wyżnych, a obecnie w Wapienicy. Jest także Inicjatorka sprowadzenia relikwii błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego na Śląsk i wprowadzenia ich do kultu publicznego, a także pomysłodawczynią Honorowej Odznaki Błogosławionego Druha Wicka. Zainicjowała, zorganizowała i przeprowadziła akcję „Dla duszy i ciała” – czyli coroczne wyjazdy harcerskich seniorów do sanatorium w Głuchołazach. Nominowana za niestrudzoną działalność harcerską i patriotyczną prowadzoną wśród różnych pokoleń harcerskich, prowadzoną często pomimo wielu przeszkód. Za bezkompromisowe kierowanie się w życiu zawsze wartościami harcerskimi.
Odkrycie roku: 
phm. Aleksandra Simon – Druhna jest bardzo aktywną instruktorką hufca Bytom. W październiku 2021 roku z jej inicjatywy został utworzony 1 Radzionkowski Szczep, który dzięki rozpoczęciu działalności dziesięć lat temu na terenie Radzionkowa przez druhnę Olę i założeniu pierwszej jednostki mógł zostać powołany. Działalność druhny Oli to motywowanie instruktorów do działania. Na terenie Radzionkowa w tym momencie działają 3 Gromady Zuchowe, 2 Drużyny Harcerskie i 1 Drużyna Wędrownicza. W tym miesiącu została utworzona kolejna jednostka, która docelowa na stać się drużyną o specjalności wodnej. Druhna Ola w ubiegłym roku przekazała funkcję drużynowej drużyny harcerskiej, w tym roku gromady zuchowej, przygotowała kadrę do pełnienia funkcji instruktorskich. Druhna Ola jest autorytetem dla wielu instruktorów, harcerzy, zuchów angażuje i ma wokół siebie osoby które wstąpiły do harcerstwa w dojrzałym wieku będąc pomocą i wsparciem w działalności, otwierają i zamykają stopnie instruktorskie. Jej fantastyczny charakter, wiedza i doświadczenie powodują, że środowisko prężnie się rozwija. Rok 2022 był pierwszym rokiem działalności szczepu, jednostki brały udział w zgrupowaniu hufca, a w szczepie zrzeszonych jest 110 członków. Druhna Ola bierze czynny udział w życiu hufca, jest członkiem Komendy Hufca, jest fantastycznym zuchmistrzem, organizatorem Nocy Cudów (wydarzenia kierowanego dla kadry hufca), organizatorem licznych przedsięwzięć dla zuchów, organizatorem gier terenowych w partnerstwie z Śląskim Ogrodem Botanicznym. Po raz pierwszy w bieżącym roku zorganizowała wraz z kadra szczepu przy szkole, w której działa 12 DH oraz 12 GZ piknik dla mieszkańców. Uważamy, że druhna Aleksandra jest odkryciem roku ze względu na to, że właśnie ten rok 2022 jest przełomowy w kontekście działania i prężnego rozwoju harcerstwa na terenie miasta Radzionkowa.