Składka członkowska – zmiana numeru konta

Uwaga!

Od roku 2023 nastąpiła zmiana wysokości składki.

Składka kwartalna wynosi 45 zł, a roczna wynosi 180 zł.

Rada Chorągwi uchwaliła na wniosek naszego Hufca zwolnienie z części składki dla Hufca oraz PJO dla seniorów oraz dla rodzin w których jest powyżej 3 członków płacących składki.

Kwota składki na kwartał wynosi 27 zł. Roczna 108 zł

Podstawowa składka członkowska

 

Wysokość podstawowej składki członkowskiej w 2023 r. to 45 zł/kwartał.

Składka jest wpłacana kwartalnie do 20 dnia pierwszego miesiąca kwartału (tj. 20.01, 20.04, 20.07, 20.10) na konto bankowe hufca:

Hufiec ZHP Bytom
ul. Kolejowa 6/11
41-902 Bytom
Śląskie, Polska

ING Bank Śląski  –  83 1050 1214 1000 0090 8043 5655

Status opłacenia składki członkowskiej można na bieżąco śledzić w systemie Tipi z pozycji karty „Członkostwo”.

Harcerze (przydział służbowy do gromady/drużyny)

 

Tytuł przelewu powinien zawierać:

  1. Składka członkowska
  2. [imię i nazwisko osoby, której dotyczy składka]
  3. [przydział służbowy – nr i nazwa drużyny, gromady] (np. 36 DH, 32 GZ)
  4. [okres składkowy] ​​​​​​​(np. I kwartał 2023, cały rok 2023, I i II kwartał 2023)

np. składka członkowska Jan Kowalski, 36 DH, I i II kwartał 2023

​​​​​​​Instruktorzy i osoby pełniące funkcje instruktorskie (przydział służbowy do hufca)

 

Tytuł przelewu powinien zawierać:

  1. Składka członkowska
  2. [imię i nazwisko osoby, której dotyczy składka]
  3. [okres składkowy] (np. I kwartał 2023, cały rok 2023, I i II kwartał 2023)

np. składka członkowska Jan Kowalski, I i II kwartał 2023