Podsumowanie Zjazdu Zwykłego Hufca

W ubiegłą sobotę 21 października 2023 r. w Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu odbył się Zjazd Zwykły Hufca, na którym przyznano absolutorium ustępującym władzom Hufca oraz wybrano nową władzę. Podczas zjazdu zostały przyznane również odznaczenia zarówno „Za zasługi” dla Hufca jak i Chorągwi Śląskiej. Szerszą relację ze Zjazdu Hufca Bytom znajdziecie na stronie Miasta Bytomia: https://www.bytom.pl/aktualnosci/index/Zmiana-wladzy-Hufca-ZHP-Bytom/idn:40528

Od lewej: phm. Małgorzata Otorowska, phm. Aleksandra Simon, phm. Viktoria Bartczak, phm. Jakub Noculak, hm. Bożena Mientus, pwd. Kamil Żyśko