Ogłoszenie wyników zapytania 3/ZHP/2019/RPOFS/BCAS dotyczące realizacji zamówienia Pełnienie funkcji wychowawcy Placówki Wsparcia Dziennego

Informujemy, że ogłoszone przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Al. Korfantego 8, 40-004 Katowice zapytanie 3/ZHP/2019/RPOFS/BCAS dotyczące realizacji zamówienia Pełnienie funkcji wychowawcy Placówki Wsparcia Dziennego, które udzielono w ramach realizacji umowy o dofinansowanie UDA-RPSL.09.02.03-24-077E/17-00 pn. „Bytomskie Centrum Aktywności Społecznej – działalność społeczna bytomskich harcerzy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet IX Włączenie społeczne, zostało rozstrzygnięte.

Informacje znajdują się w zakładce projektu.