Zjazd sprawozdawczy Hufca ZHP Bytom

W ciągu dwóch lat wiele się wydarzyło… Musimy to razem podsumować!

  Po dwóch latach kadencji naszej komendy chcemy wspólnie podsumować wszystkie osiągnięcia. W związku z czym Komendant Hufca hm. Arkadiusz Kil, pragnie bardzo serdecznie zaprosić wszystkich harcerzy, instruktorów i przyjaciół ZHP – 25 XI 2017 r. do lokalu KH Bytom, przy ul. Kolejowej 6/11 o godzinie 10.00.

  Podczas zjazdu zostaną przedstawione raporty sprawozdawcze z pracy zespołów i komisji działających w strukturach hufca, jak również samej komendy. Będzie okazja do dyskusji programowej i wnoszenia projektów nowych uchwał. W punktach programu zaplanowano omówienie nowych inwestycji hufca, jak również przedstawienie przez naszego delegata na zjazd Związku Harcerstwa Polskiego wspólnego stanowiska Chorągwi Śląskiej, które wspólnymi siłami wypracowali delegaci.

  Prawo wyborcze na zjeździe posiadają wszyscy instruktorzy Hufca Bytom, którzy mają opłacone składki członkowskie. Lista uczestników z prawem wyborczym, jak również wszystkie materiały są dostępne w lokalu KH Bytom, przy ul. Kolejowej 6/11.

Do zobaczenia!
Czuwaj!