Zapytanie ofertowe 10/ZHP/2018/RPOFS dotyczące realizacji zamówienia Świadczenie usług edukacyjnych PROWADZENIE ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH – INFORMATYCZNYCH

„Związek  Harcerstwa  Polskiego  Chorągiew  Śląska” – realizator projektu nr WND-RPSL.09.02.05-24-07DE/16-004 pn. „Włącz się ! Twoje działanie to aktywne i ciekawe życie.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet IX Włączenie społeczne zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym:

Świadczenie usług edukacyjnych PROWADZENIE ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH – INFORMATYCZNYCH

Celem projektu jest otwarcie się na młodego człowieka, pomoc  dzieciom w wieku szkolnym w rozwijaniu ich umiejętności poprzez udostępnienie usług społecznych. Zapobieganie ubóstwu, wykluczeniu i niedostosowaniu społecznemu, a co za tym idzie umożliwienie uczestnictwa w zajęciach specjalistycznych, dokształcających, a także innych zorientowanych na racjonalne spędzaniu czasu wolnego w tym wyjścia na basen, wyjścia na ściankę wspinaczkową. Udział w spektaklach lub projekcjach filmowych w BCK, wyjazdach do Muzeum itp..

W związku z powyższym Komenda Hufca ZHP Bytom ogłasza zapytania ofertowe dotyczące realizacji zamówienia Świadczenie usług edukacyjnych PROWADZENIE ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH – INFORMATYCZNYCH

Więcej informacji na temat zgłoszeń można znaleźć tutaj.