Wrota czasu ponownie otwarte!

Jest rok 1919. Brat Radzim Gaudenty wraz z Wojciechem przekraczają Wrota Czasu by spotkać się z aptekarzem Emilem Gajdasem. Ich śladem podąża podstępny Zaklinacz. Rozpoczyna się wyścig z czasem.
Czy uda się braciom poznać zawiłe dzieje Radzionkowa, by pomóc mieszkańcom w rozwiązaniu ich problemów?

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VIII) i kl. III gimnazjów z terenu Radzionkowa oraz zuchów, harcerzy, instruktorów Hufca ZHP Bytom do udziału w Grze Miejskiej WROTA CZASU.
Organizatorem gry jest 12. Drużyna Harcerska „Oręż” pod patronatem Komendanta Hufca ZHP Bytom.
Termin imprezy: 9 maj 2019 r.,
start o godz. 9.00, zakończenie ok. godz. 13.00.
Zgłoszenia są przyjmowane do 26 kwietnia na adres: aleksandra.simon123@gmail.com
Gra odbędzie się na terenie Ogrodu Botanicznego oraz centrum Radzionkowa i jego okolic. Do udziału w imprezie dopuszczone zostaną patrole 10-12 osobowe wraz z pełnoletnim opiekunem.
Ilość patroli biorących udział w grze jest ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Celem gry jest zapoznanie uczestników z historią Radzionkowa oraz Powstań Śląskich, propagowanie walorów turystycznych i kulturowych miasta, zainteresowanie dzieci formą pracy harcerskiej,
integracja dzieci radzionkowskich szkół podstawowych oraz środowisk harcerskich.

Regulamin gry: