Uwaga! 18 czerwca 2018 r. Zjazd Nadzwyczajny!

Czuwaj!

Serdecznie zapraszam na Zjazd Nadzwyczajny celem wyboru delegatów na zjazd Chorągwi Śląskiej. Zjazd odbędzie się w poniedziałek 18 czerwca o godzinie 17.00 w Komendzie Hufca Bytom przy ul. Kolejowej 6/11.
Prosimy o potwierdzenie obecności do 11 czerwca.

Czuwaj
Komendant Hufca
hm. Arkadiusz Kil