Ogłoszenie wyników zapytania 2/ZHP/2017/RPOFS „Kierownicy placówek wsparcia dziennego”

Bytom, 29.12.2017

Informujemy, że zapytanie ofertowe 2/ZHP/2017/RPOFS dotyczące realizacji zamówienia Świadczenie usług KIEROWNIKA PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO ogłoszone przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Al. Korfantego 8, 40-004 Katowice realizatora umowy o dofinansowanie UDA- RPSL.09.02.05-24-07DE/16-00 pn. „Włącz się! Twoje działanie to aktywne i ciekawe życie.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet IX Włączenie społeczne, zostało rozstrzygnięte. Informacje na ten temat znajdują się w zakładce projektu.

Wybranym kierownikom życzymy owocnej pracy z uczestnikami projektu