Ogłoszenie wyników zapytania 5/ZHP/2018/RPOFS dotyczące realizacji zamówienia Świadczenie usług edukacyjnych konsultacje pedagogiczno – psychologiczne

Informujemy, że ogłoszone przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Al. Korfantego 8, 40-004 Katowice zapytanie 5/ZHP/2018/RPOFS dotyczące realizacji zamówienia  Świadczenie usług edukacyjnych konsultacje pedagogiczno – psychologiczne, które udzielono w ramach realizacji umowy o dofinansowanie UDA-RPSL.09.02.05-24-07DE/16-00 pn. „Włącz się! Twoje działanie to aktywne i ciekawe życie.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet IX Włączenie społeczne, zostało rozstrzygnięte.

Informacje znajdują się w zakładce projektu.