Komenda Hufca 12.12.2018 r.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Komendy Hufca, które odbędzie się
12 grudnia 2018 r., w naszym lokalu przy ul. Kolejowej 6/11 o 18.00.