Jubileuszowa Odznaka 100 lat ZHP i Niepodległości

Z okazji jubileuszu „100 lat ZHP i Niepodległości” Komenda Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki im. Korpusu Kadetów nr 2 przygotowała okolicznościową odznakę pamiątkową, którą będzie można zdobyć wykonując zadania wyłącznie w okresie od 11 listopada 2017 roku do 11 listopada 2018 roku.

Te wykonane od 11 listopada 2017 r. do dnia dzisiejszego, o ile będą udokumentowane i spełnią wymogi regulaminu, oczywiście Kapituła również zaliczy.
Unikalność tej odznaki będzie polegała na tym, że nigdy więcej nie będzie można jej zdobyć. Na odznace znajdują się Krzyż Harcerski z Okresu Walk o Niepodległość nadawany harcerzom, którzy brali udział w walkach lub przyczynili się do odzyskania i umacniania niepodległości w latach 1908 – 1921 oraz odznaka I Brygady Legionów.
Odznaka metalowa, na wkręt – typu znanej Wam ze Zlotu w Palmirach, czy innych rajdów PTTK. Cena odznaki to tylko 9 zł wraz z legitymacją.
Zachęcamy Was do udziału w zdobywaniu odznaki. Odznakę można zdobywać samodzielnie, z zastępem, drużyną, szczepem lub dowolnie dobraną grupą harcerzy. Jest ona dedykowana dla zuchów, harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników, jak również wszystkich członków ZHP, którzy chcą mieć tą wyjątkową pamiątkę i podejmą wyzwanie !!!

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN ODZNAKI

 

W razie pytań, proszę o kontakt mailowy nowydwormazowiecki@zhp.pl lub telefoniczny
602 630 387
Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj!
 W imieniu Komendy oraz Kapituły Odznaki
hm. Marcin Janiszewski
Komendant Hufca