IX Wiosenne Zawody Pływackie Hufca Bytom 8 IV 2018

Już 8 kwietnia widzimy się na IX Wiosennych Zawodach Pływackich! To impreza sportowa organizowana wyłącznie dla Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych Hufca Bytom. Do wygrania są atrakcyjne nagrody, które przygotowano za pierwsze miejsca w każdej z konkurencji. Ponad to każda z drużyn, może spróbować swoich sił w sztafecie i wystawić instruktorów, którzy powalczą w kategorii open.

Więcej cennych informacji o zawodach można znaleźć tutaj: 

 1. Organizatorzy przyznają 1 miejsca w każdej z konkurencji ogólnych dla każdego pionu wiekowego. W sztafecie organizatorzy przyznają 3 pierwsze miejsca. Każde z miejsc nagrodzone zostanie dyplomem oraz nagrodami.

 1. Dopuszcza się start jednego harcerze w danym pionie wiekowym w nie więcej niż 2 konkurencjach ogólnych.

 1. W kartach zgłoszeniowych należy podać imiona i nazwiska wszystkich osób, które będą wraz w drużyną na zawodach pływackich.

 1. W konkurencjach ogólnych reprezentanci jednostek zgłaszają się do swoich sędziów podając imię, nazwisko oraz jednostkę.

 1. Jednostki mają obowiązek stawić się w miejscu zawodów (basen kryty Nurek ul. Chorzowska 28) o godz. 7:30 8 kwietnia 2018 roku.

 1. Opiekun jednostki bierze pełną odpowiedzialność za swoich podopiecznych podczas trwania zawodów.

 1. Przed wejściem na basen opiekun jednostki odbiera od organizatorów wzór listy uczestników (2 egzemplarze) uzupełnia ją i pozostawia wraz z wpłatą za uczestnictwo w biurze zawodów.

 1. Każda osoba wchodząca na teren basenu ma obowiązek posiadać ze sobą: Strój kąpielowy, klapki, ręcznik, czepek.

 1. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wyrządzone szkody.

 1. Kwestie sporne i nie ujęte w informacji ogólnej rozstrzygają organizatorzy.

 1. Zgłoszenia na zawody odbywają się drogą mailową na adres mailowyjakub.noculak@gmail.comdo 31 Marca 2018 roku.

Kategorie startowe

Zuchy: 25 m ze sprzętem pomocniczym (makaron/deska)

Po konkurencji do dyspozycji zuchów będzie płytka część basenu.

Harcerze Młodsi:

 1. Konkurencja ogólna: 50m kraulem, 50m grzbietem, 50m żabą, 25m z holowaniem koła ratunkowego

Harcerze Starsi:

 1. Konkurencja ogólna: 50m kraulem, 50m grzbietem, 50m żabą, 25m z holowaniem koła ratunkowego

Wędrownicy:

 1. Konkurencja ogólna: 50m kraulem, 50m grzbietem, 50m żabą, 25m z holowaniem koła ratunkowego

Sztafeta

W sztafecie startują wszystkie jednostki. Delegują 4 reprezentantów do tej konkurencji z różnych pionów wiekowy tj. Harcerze, Harcerze Starsi, Wędrownicy, Instruktorzy. Dopuszcza się udział 2 wędrowników w zamian za instruktora.

Gorąco zachęcamy do udziału wszystkie jednostki naszego Hufca!

Czuwaj!