3 Maja w Bytomiu! Zapraszamy na obchody!

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja i wybuch III powstania śląskiego to wydarzenia, które odgrywają szczególną rolę w historii naszego kraju i regionu. Konstytucja 3 Maja dała nadzieję milionom Polaków na utrzymanie niepodległości, zaś III powstanie śląskie miało znaczący wpływ na powrót części Górnego Śląska do Polski. Już wkrótce będziemy świętować kolejne rocznice tych ważnych wydarzeń.

Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i 98. rocznicy wybuchu III powstania śląskiego rozpoczną się od mszy świętej w intencji Ojczyzny i ziemi śląskiej w kościele p.w. Świętej Trójcy przy ul. Kwietniewskiego/Piekarskiej /godz. 9.00/. Po niej przedstawiciele władz miasta, radni miejscy, przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz innych służb mundurowych, a także mieszkańcy Bytomia wezmą udział w oficjalnych uroczystościach /godz. 10.15/ z udziałem wojskowej asysty honorowej 34. Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu, pod  pomnikiem „Wolności” przy ul. Piłsudskiego.

W tym samym dniu, 3 maja zapraszamy również do Parku im. Franciszka Kachla, gdzie już po raz trzynasty odbędzie się Bieg Konstytucji 3 Maja – szczegóły dotyczące biegu dostępne są TUTAJ

Warto przypomnieć, że uchwalenie Konstytucji 3 Maja przez Sejm Wielki w 1791 roku to szczególne wydarzenie w dziejach Polski i Europy. Była to bowiem pierwsza konstytucja nowożytna w Europie, a druga, po amerykańskiej, na świecie. Dla naszego kraju, otoczonego z trzech stron przez zaborców: Rosję, Prusy i Austrię, była to z kolei ostatnia próba ratowania Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Polska pozostawiona sama sobie próbowała ratować swoją niepodległość i suwerenność. Niestety, wobec miażdżącej przewagi zaborców cztery lata później – w 1795 roku – została na 123 lata wymazana z mapy Europy.

Z kolei wybuch III powstania śląskiego, 3 maja 1921 roku było ostatnim zrywem Polaków dążących do przyłączenia Górnego Śląska do macierzy. W walce o przyłączenie Śląska ważne miejsce odegrał Bytom, gdzie w nieistniejącym już hotelu „Lomnitz” znajdował się Polski Komisariat Plebiscytowy. To właśnie tam, 30 kwietnia na spotkaniu Wojciecha Korfantego – Polskiego Komisarza Plebiscytowego z dowódcami wojskowymi podjęto decyzję o wybuchu powstania.

III powstanie śląskie miało kluczowe znaczenie dla podziału Górnego Śląska pomiędzy Niemcy a Polskę. Efektem III powstania w 1921 roku była korzystniejsza dla Polski decyzja Rady Ambasadorów, która 20 października 1921 roku zatwierdziła podział Górnego Śląska.

Źródło: www.bytom.pl