Komenda Hufca – 20.11.2018 r.

Zapraszamy serdecznie na spotkanie Komendy Hufca ZHP Bytom, które odbędzie się w dniu   04 kwietnia 2016 o godzinie 17.30 w lokalu Komendy Hufca przy ul. Kolejowej 6/11, 41-902 Bytom

Do zobaczenia,
CZUWAJ !