Namiestnictwo starszoharcerskie

Namiestnictwo Starszoharcerskie skupia drużyny starszoharcerskie naszego Hufca oraz wszystkich harcerzy starszych, którzy wykazują chęć współpracy. Jego pracę koordynuje:

  • pwd. Andrzej Marklowski – namiestnik starszoharcerski