Namiestnictwo harcerskie

Namiestnictwo harcerskie to zespół instruktorów i drużynowych pracujących z członkami ZHP w grupie wiekowej – harcerze ( 10-14 lat). Więcej o tej grupie
wiekowej przeczytasz na: www.zhp.pl

Wspólnym celem namiestnictwa jest inspirowanie, wspieranie i koordynowanie działalności drużyn harcerskich w hufcu, jak również ciągła praca nad wzbogacaniem warsztatu programowo-metodycznego instruktorów i drużynowych którzy w nim działąją. W skład bytomskiego namiestnictwa drużyn harcerskich wchodzą:

  • 12 Drużyna Harcerska „Oręż”
  • 21 Drużyna Harcerska im. hm. S. Mirowskiego „Błękitna Gwiazda”
  • 26 Drużyna Harcerska im. A.Małkowskiego „Leśni”
  • 54 Drużyna Harcerska „Szare Wilki”
  • 61 Bytomska Drużyna Harcerska im. Zawiszy Czarnego
  • 79 Drużyna Harcerska im. J. Korczaka „Echo”
  • Załoga Jungów 1 Harcerskiej Drużyny Wodnej im. Kap. ż.w. M. Stankiewicza
  • Załoga Jungów 2 Harcerskiej Drużyny Wodnej im. hm. J. Barona

Namiestnictwem kieruje –  pwd. Małgorzata Romańczuk
e-mail: malgorzata.romanczuk@interia.pl