Komenda

 

Komenda Hufca ZHP Bytom

 

Komendant: hm. Arkadiusz Kil
email: arkadiusz.kil@gmail.com

Skarbnik: hm. Andrzej Borudzki
email: andrzej@aip.pl

Zastępca komendanta ds. programowych :phm. Roksana Sobieraj
email: roksanasobieraj@gmail.com

Zastępca komendanta: hm. Bożena Mientus
email: bozena.mientus@zhp.net.pl

Kwatermistrz: hm. Paweł Sołtysek
Tele. kom.: 662 067 660

Członek komendy: phm. Aleksandra Simon
email: szromekola@o2.pl