Komenda

 

Komenda Hufca ZHP Bytom wybrana na Zjeździe w dniu 07.11.2015

 

Komendant: hm. Arkadiusz Kil
email: arkadiusz.kil@gmail.com

Skarbnik: hm. Andrzej Borudzki
email: andrzej@aip.pl

Zastępca komendanta ds. programowych :phm. Roksana Sobieraj
email: roksanasobieraj@gmail.com

Kwatermistrz: hm. Paweł Sołtysek
Tele. kom.: 662 067 660