Komenda

 

Komenda Hufca ZHP Bytom

Komendant: hm. Bożena Mientus
email: bozena.mientus@zhp.net.pl

 Zastępca komendanta: phm. Jakub Noculak
email: jakub.noculak@zhp.net.pl

Skarbnik: hm. Andrzej Borudzki
email: andrzej@aip.pl

Kwatermistrz: hm. Paweł Sołtysek
Tel. kom.: 662 067 660

Szef biura: pwd. Andrzej Marklowski
email: sekretariat@bytom.zhp.pl

Członkowie Komendy:

pwd. Barbara Kozłowska

pwd. Beata Tomaszek

 

REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA