Komenda

Komenda Hufca ZHP Bytom wybrana na Zjezdzie w dniu 07.11.2015

Komendant: hm. Arkadiusz Kil
email: arkadiusz.kil@gmail.com

 

Skarbnik: hm. Andrzej Borudzki
email: andrzej@aip.pl

Z-ca komendanta: hm. Bożena Mientus
email: mientusbozena@poczta.pl

Z-ca komendanta ds. programowych: phm. Aleksandra Simon
email: szromekola@o2.pl