Festiwal Kultury Harcerskiej

Harcerski Festiwal Kultury i Marynistyki już 18 marca 2017 r. !

16753830_1275783689170040_1326544025_n

Zapraszamy wszystkie rozśpiewane  Gromady Zuchowe, Drużyny Harcerskie, Starszo harcerskie, Wędrownicze i Nieprzetartego Szlaku z Bytomia i całego Śląska! Jak co roku zapowiada się wspaniała zabawa na wysokim poziomie, dlatego nie może Was zabraknąć. Zespoły, które zaprezentują się na festiwalu zaprezentują się w następujących grupach wiekowych:

  • Zuchy: 6-10 roku życia;
  • Harcerze: 10-14 roku życia;
  • Harcerze starsi i wędrownicy: powyżej 14 roku życia;
  • Nieprzetarty Szlak;
  • Soliści (kategoria open).

Zespoły mogą przygotować po jednym utworze do każdego z konkursów w danej kategorii wiekowej. W tym roku kategoriami konkursowymi są:

  • Konkurs piosenki Harcerskiej ze starej szuflady, obejmuje tylko kategorie Harcerze oraz Harcerze Starsi/Wędrownicy. Jego ramach można przygotować jedynie piosenki, które zostały wskazane w zał. nr 3 w regulaminie.
  • Konkurs piosenki żeglarskiej/szantowej, dla wszystkich kategorii wiekowych.
  • Konkurs piosenki turystycznej, dla wszystkich kategorii wiekowych.

Organizatorzy festiwalu pomyśleli również o Druhach i Druhnach, który od muzyki wolą poezję. Konkurs poetycki „Moje Harcerstwo w wersach poezji” polega na napisaniu wiersza lub fraszki na temat Harcerstwa w odczuciach autora bądź na tle jego drużyny. Prace będę prezentowane w dniu festiwalu na formacie A3, przed wejściem do Sali TO-TU Bytomskiego Centrum Kultury. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na ujawnienie autora i publikację prac. Prace mogę być pisane pojedynczo lub w duecie.

Gwiazdą tegorocznego festiwalu jest zespół KLANG!

Poniżej znajdziecie program festiwalu, razem z regulaminem i kartą zgłoszeniową

Program Festiwalu:

– 08.00-08.30:       przyjazd uczestników, potwierdzenie udziału w konkursach w biurze festiwalu

– 09.00-10.30:       otwarcie festiwalu NS oraz koncerty konkursowe

– 10.30-11.30:       oficjalne Otwarcie Festiwalu, ogłoszenie wyników konkursy w kategorii drużyn NS wręczenie medali i nagród dla harcerzy i instruktorów hufca

– 11.30-13.30:       przesłuchania w kategorii Zuchy (sala lustrzana), Harcerze i Harcerze Starsi/Wędrownicy (sala To-Tu)

– 13.30-14.30:       przerwa obiadowa

– 14.30-15.30:       przesłuchania w kategorii Solo

– 15.30-17.00:       Koncert zespołu KLANG

-17:00-18:00  Ogłoszenie wyników w kategorii Solo, Zuchy, Harcerze, Harcerze

Starsi/Wędrownicy, konkursu poezji, zakończenie festiwalu.


REGULAMIN-festiwalu-2017