5 Gromada Zuchowa „Dzielni Indianie”

5 Gromada Zuchowa „Dzielni Indianie” działa nieprzerwanie od 19 września 2008 r.  Gromadę założył hm. Andrzej Borudzki oraz Pani dyrektor SP nr 45 mgr Urszula Łazuka-Datko. Po trzymiesięcznym okresie próbnym otrzymaliśmy numer oraz nazwę: „Dzielni Indianie”. Do gromady należą chłopcy i dziewczęta z klas I-IV głównie zamieszkujący dzielnicę Szombierki. Gromada posiada własną zuchówkę, która mieści się w Szkole Podstawowej nr 45 przy ul. Zakątek 20. Dzielimy ją z 19 Drużyną Harcerską, z którą pozostajemy w stałej współpracy. Zbiórki odbywają się regularnie w piątki o godz. 15.15 w naszej zuchówce na boisku szkolnym lub w pobliskich terenach zielonych. Bardzo często wyjeżdżamy na wycieczki, rajdy i biwaki. Co roku w ramach ferii zimowych i letnich organizujemy tygodniowe i dwutygodniowe wyjazdy dla członków naszej gromady.

Po czasie, kiedy  Zuchy wyrastają z gromady, swoją dalszą drogę harcerskich przygód kontynuują w
19 Drużynie Harcerskiej.

Aktualnie funkcję drużynowego pełni – hm. Andrzej Borudzki
e-mail: andrzej@aip.pl