1% DLA ZHP

NA CO PRZEZNACZAMY OTRZYMANY 1%?

 • dofinansujemy obozy dla najuboższych dzieci
 • kupujemy i remontujemy sprzęt obozowy
 • dofinansujemy biwaki i rajdy harcerskie
 • przeznaczymy na zakup materiałów programowych do pracy śródrocznej
 • wesprzemy organizację nieobozowych form wypoczynku dla dzieci spoza ZHP;
 • dofinansujemy pracę drużyn
 • dofinansujemy naszą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – Ruch Nieprzetartego Szlaku;
 • dofinansujemy harcerskie specjalności
 • opracujemy kolejne nowoczesne programy wychowawcze, które jeszcze lepiej przygotują młodych ludzi do wejścia we współczesny świat, jednocześnie
 • ucząc ich takich pojęć jak: honor, patriotyzm, uczciwość;
 • wesprzemy program małych grantów na działania wychowawcze dla drużyn i środowisk harcerskich – Fundusz M. Grażyńskiego;
 • dofinansujemy działania służące zachowaniu dziedzictwa harcerskiego i narodowego, miedzy innymi działalność Muzeum Harcerstwa;
 • dofinansujemy kształcenie naszych instruktorów – wolontariuszy.

Adres siedziby, kontakt:

„Komenda Hufca Bytom ZHP”
ul. Kolejowa 6/11
41-902 Bytom
Tel.: 032 2818110
E-mail: hufiec@bytom.zhp.pl
Strona: www.bytom.zhp.pl

Krajowy Rejestr Sądowy – nr KRS: 0000273051 z dopiskiem Hufiec Bytom
Główny Urząd Statystyczny – nr REGON: 007025173-00115
Urząd Skarbowy – nr NIP: 634-019-54-83
Numer konta: 45 1560 1049 0000 9030 0004 7759